Spółka Console Labs S. A. zawiązała nową spółkę tj. Beast Games S. A. z siedzibą w Gdańsku i objęła w niej 59 proc. akcji. Spółka zajmie się produkcją gier komputerowych i konsolowych na zlecenie Console Labs S. A.